Participare ca formator in 2003

2003, mai, formator in cadrul Seminarului Regional Dezvoltarea sistemului de protectie a copiilor aflati in dificultate prin diversificarea alternativelor de tip familial”, organizat de catre Organizatia Holt si DGASPC Vaslui, finantat de Comunitatea Europeana, prin Programul PHARE.

2003, mai, Brates, Neamt, formator, Program de formare a personalului Centrului de Ingrijire de Zi Negresti, Vaslui, organizatori Holt România si D.G.P.C. Vaslui, finantator Comunitatea Europeana, prin Programul Phare.

2003, iunie, formator in cadrul Seminarului Reabilitarea bazata pe comunitate si Centrele de zi, organizat de catre Organizatia Holt si DGASPC Botosani, finantat de Comunitatea Europeana, prin Programul PHARE.

line
footer