Crearea unui centru de resurse pentru copii in vederea adoptiei…

Membru (2007-2008): Stefan Cojocaru, , Proiect “Crearea unui centru de resurse pentru copii in vederea adoptiei si pentru familiile adoptatoare”, Proiect finantat de Comunitatea Europeana, PHARE RO PHARE RO 2004 / 016 – 772.04.02.03.02.01, valoarea proiectului: 80.700 Euro, implementator DGASPC Iasi.
readmore

Dezvoltarea si diversificarea serviciilor acordate in cadrul centrului de pregatire a tinerilor cu handicap …

Membru (2007-2008): Stefan Cojocaru, , Proiect “Dezvoltarea si diversificarea serviciilor acordate in cadrul centrului de pregatire a tinerilor cu handicap pentru o viata independenta – loc. Hirlau, Iasi”, Proiect finantat de Comunitatea Europeana, PHARE RO PHARE RO 2004 / 016 – 772.04.02.03.02.01, valoarea proiectului: 81.100 Euro, implementator DGASPC Iasi.
readmore

Crearea unui centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor predelicventi …

Membru (2007-2008): Stefan Cojocaru, Proiect “Crearea unui centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor predelicventi si delicventi, proveniti din familii defavorizate social”, Proiect finantat de Comunitatea Europeana, PHARE RO PHARE RO 2004 / 016 – 772.04.02.03.02.01, valoarea proiectului: 99.400 Euro, implementator DGASPC Iasi.
readmore

Crearea unor centre zonale de consiliere si sprijin pentru parinti si copii aflati in dificultate

Membru (2007-2008): Stefan Cojocaru, Proiect “Crearea unor centre zonale de consiliere si sprijin pentru parinti si copii aflati in dificultate”, Proiect finantat de Comunitatea Europeana, PHARE RO2004 / 016 – 772.04.02.03.02.01, valoarea proiectului: 199.076 Euro, implementator DGASPC Iasi.
readmore

Working together for Early Development

Manager de proiect (2007-2008):  Working together for Early Development, finantator ONU prin Reprezentanta Unicef in România, buget 93.386 $, Implementator: Holt Romania – filiala Iasi, in parteneriat cu DGASPC Iasi, DGASPC Vaslui, DSP Iasi, DSP Vaslui.
readmore
line
footer