Crearea unui centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor predelicventi …

Membru (2007-2008): Stefan Cojocaru, Proiect “Crearea unui centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor predelicventi si delicventi, proveniti din familii defavorizate social”, Proiect finantat de Comunitatea Europeana, PHARE RO PHARE RO 2004 / 016 – 772.04.02.03.02.01, valoarea proiectului: 99.400 Euro, implementator DGASPC Iasi.

Categories:

No Responses

Leave a Reply