Bona potrivita – Iasi

Manager de proiect (2010-2012): Bona potrivita – Iaşi. Promovarea măsurilor active de ocupare a persoanelor inactive şi a celor şomere de lungă durată, Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”, POSDRU/99/5.1/G/76112, implementat de Holt Romania FCSSCf – Filiala Iasi in parteneriat cu DGASPC Iasi, buget: 1.952.113,00 LEI.

line
footer