Tag: strategii;

Director de cercetare (2008): Evaluarea serviciilor din perspectiva managementului de caz: Biroul strategii, programe si proiecte in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului DGASPC Bacau, proiect de cercetare-evaluare finantat de Consiliul Judetean Bacau.