Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate

Expert pe termen lung (2010-2013), Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.5 “Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii”, POSDRU/89/1.5/S/61879, implementat de Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa Iasi”, in parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca si Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi, Buget: 13.941.974 lei.

line
footer