Participare ca formator in 2005

2005, septembrie, Iasi, formator, Pregatirea grupurilor de sprijin comunitar din Iasi in domeniul facilitarii comunitare apreciative, organizat de DASPC Iasi, Holt România, finantator Reprezentanta Unicef in România.

2005, martie, formator, Rolul Comisiei pentru Protectia Copilului in deciziile privind protectia copilului aflat in dificultate , Program de instruire a Comisiilor Judetene de Protectia Copilului din România, Guvernul Romaniei – Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale, Bucuresti, Brates-Neamt, România.

2005, mai, Metode apreciative in asistenta sociala, invitat pentru programul de formare in domeniul societatii civile din protectia copilului, organizata de Federatia Prochild si Ambasada Statelor Unite la Bucuresti, Bucuresti, România.

2005, iulie, Metodologia elaborarea proiectelor de interventie, Programul de formare a cercetatorilor din cadrul Institutul National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, Bucuresti, România.

2005, iulie, Iasi, formator,Pregatirea grupurilor de sprijin comunitar din Iasi in domeniul facilitarii comunitare apreciative, organizat de DASPC Iasi, Holt România, finantator Reprezentanta Unicef in România.

2005, iulie – noiembrie, formator pentru dezvoltarea institutionala a Comisiilor Judetene pentru Protectia Copilului din Judetele: Suceava, Neamt, Botosani, Vaslui, Iasi, Vrancea, Calarasi, Harghita, Covasna, Bistrita, Braila, Prahova, organizat de ANPDC, World Learning, Unicef si Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale, Bucuresti.

2005, februarie -matie 2005, formator, Programul de pregatire a asistentilor maternali pentrul copilul cu dizabilitati, organizat de DGASPC Suceava, finantat de Comunitatea Europeana prin Programul PHARE.

2005, decembrie, Iasi, formator, Supervizarea si management de caz apreciativ, pentru asistentii sociali din Republica Moldova, organizat de Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale, Bucuresti si PNUD Republica Moldova.

2005, august-septembrie, Tg. Frumos, formator, Formarea personalului din Centrul pentru copilul care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal, organizat de DASPC Iasi, Holt România, finantator Reprezentanta Unicef in România.

2005, aprilie, formator, Rolul standardelor minime obligatorii in asigurarea serviciilor sociale pentru copil si familie, Programul national de diseminare a Standardelor Minime Obligatorii in domeniul protectiei copilului, Guvernul României – Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale, Bucuresti, Brates-Neamt, România.

line
footer