Asociatia Supervizorilor din Romania

Founder member   

Asociaţia Supervizorilor din România”  ( in continuare ASR) este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin voinţa de asociere a membrilor semnatari. Art.2 Scopul ASR este acela de a susţine şi promova dezvoltarea supervizarii ca disciplina si ocupatie profesionala, având ca finalitate creşterea calităţii vieţii şi a eficienţei activităţilor de protectie sociala, economice, de optimizare a managementului de asistenta sociala si psihologica sau alte domenii. Asociatia nu doreste sa implementeze o activitate paralela profesiilor liberale care se supun reglementarilor asociatiilor profesionale de breasla si colegiilor profesionale sau sa promoveze principii incompatibile cu prevederile de supervizare prevazute in legi care sunt adoptate si implementate ci doreste sa promoveze un principiu de calitate si sa institutionalizeze o practica care solicita formare specializata, experienta si se doreste a deveni ocupatie cu standarde minime de calitate si prevederi de excelenta. More…

line
footer