Managementul de caz in protectia copilului

2008: Stefan COJOCARU, Daniela COJOCARU, Managementul de caz in protectia copilului. Evaluarea serviciilor si practicilor din Romania, Polirom, Iasi, ISBN: 978-973-46-0912-3, 304 p., 160×235.

Volumul de fata reprezinta o sinteza a doua cercetari realizate la nivel national privind evaluarea practicilor de implementare si functionare a managementului de caz in domeniul protectiei copilului din Romania si in serviciile de prevenire a separarii copilului de familia sa. Primul studiu, privind practicile in sfera managementului de caz s-a desfasurat in perioada mai – octombrie 2006, in cadrul proiectului “Monitorizarea procesului de elaborare si implementare a planului individualizat de protectie (PIP)”, iar cel de-al doilea a vizat practicile in domeniul prevenirea separarii copilului de familia sa si a fost organizat in perioada februarie–septembrie 2007. Ambele proiecte de cercetare au fost finantate de USAID si implementate cu sprijinul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si World Learning, in cadrul programului ChildNet; opiniile exprimate in acest volum apartin autorilor si nu reflecta neaparat punctul de vedere al USAID.

Pentru intregirea imaginii privind protectia copilului in Romania, am optat pentru prezentarea acestor doua cercetari intr-un singur volum, cititorul avand la dispozitie o radiografie complexa a sistemului de protectie ca copilului, care poate fi utila pentru intelegerea situatiei existente, identificarea noilor provocari si pentru orientarea strategiilor viitoare in domeniul protectiei copilului din Romania. Datorita obiectivelor propuse in evaluarea practicilor si serviciilor din domeniul protectiei copilului, ne-am asumat un vocabular caracteristic culturii institutionale care descrie practicile institutiei de protectie a copilului in sfera managementul de caz, fara a patrunde in modurile in care se organizeaza viata beneficiarilor acestor servicii.

Cercetarile de fata au ca reper conceptual managementul de caz in protectia copilului, iar rezultatele sunt raportate la finalitatile planurilor individualizate de protectie, care reprezinta axe ale analizei; totodata, studiile prezentate isi propun si realizarea unor clarificari necesare in utilizarea metodei managementului de caz in protectia copilului, pentru a directiona interventia menita sa reduca semnificativ durata de sedere a copiilor intr-o anumita forma de protectie (centre de plasament, unitati de tip familial sau asistenta maternala). Ambele cercetari presupun o abordare multimetodica a datelor culese la nivel national si local, pentru a surprinde atat natura subiectului studiat reflectata in rezultatele obiective ale activitatii, cat si perceptiile subiective ale care folosesc metoda managementului de caz, in diferite zone ale tarii.

Pentru analiza si interpretarea datelor a fost folosita o grila de lectura care ne-a ajutat sa analizam atat serviciile de protectie de care beneficiaza copilul separat de familia sa, cat si serviciile de prevenire a separarii copilului de familie, de prevenire a abuzului, neglijarii, exploatarii prin munca  si a traficului de copii. Pentru a intregi imaginea situatiei actuale in ceea ce priveste stadiul serviciilor de asistenta si protectie a copilului si familiei sale, cercetarile prezentate in acest volum aduc in atentia specialistilor o analiza a resurselor umane implicate in domeniul protectiei copilului. Pentru fiecare din aceste evaluari, autorii prezinta la finalul volumului o serie de observatii si recomandari destinate imbunatatirii serviciilor destinate copilului si familiei sale. In primul capitol prezentam recomandarile noastre cu privire crearea contextului organizational care poate conduce la cresterea eficientei managementului de caz in domeniul protectiei copilului, raspunzand unor intrebari venite din partea specialistilor din domeniul acest domeniu.

Autorii

ANPDC, Unicef, 2006, Manual pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Vademonde, Bucuresti.

Barker, R.L., 1995, The social work dictionary, NASW Press, SUA.

Brun, C. si Rapp, R.C., 2001, “Strenghts-based case management: individuals’ perspectives on strenghts and case manager relationship”,  Social work¸ 46(3), pp. 278-288.

Chamberlain, R., & Rapp, C.A., 1991, “A decade of case management: a methodological review of outcome research”, Community mental health journal, 27(3), pp. 171-188.

Cojocaru, S., 2005, Metode apreciative in asistenta sociala. Ancheta, supervizarea si managementul de caz, Polirom, Iasi.

Cojocaru, S., 2006, Proiectul de interventie in asistenta sociala. De la propunerea de finantare la planurile individualizate de interventie, Polirom, Iasi.

Collins-Camargo, C., Ensign, K., Flaherty, C., 2007, „The national quality improvement center on the privatization of child welfare sercices: a program description”, Research on social work, Vol. X, no. X, pp. 1-10.

De Gennaro, R.M., 1987, “Developing case management as a practice model”, Social casework, 68(8), pp. 466-470.

DePanfilis, D., Salus, M.K., 2003, Child protective services. A guide for caseworkers, US Department of Health and Human Services, Administration on Children and Families.

Kirsthardt, W., 1993, “An empowerment agenda for case management research: Evaluating the strengths model from consumers’ perspective”, in Harris, M. si Bergman, H., Case management: theory and practice, American Psychiatric Association, Washington, DC, pp. 165-182.

Kisthardt, W., Gowdy, E.A., & Rapp, C.A., 1992, “Factors related to successful goal attainment in case management”, Journal of case management, 1(4), pp. 117-122.

LeVine, E.S., Salee, A.L., 1999, Child welfare clinical theory and practice, Eddie Bowers, Duburque.

Loomis, J.F., 1988, “Case management in health care”, Health and social work, 13, pp. 219-225.

Mc Quaide, S. and Ehrenreich J.H., 1997, “Assesing client strengths”, Families in Society, 78, pp. 202- 210.

Merrill, J.C., 1985,  “Defining case management”, Business and Health, 2, pp. 5-9.

Moore, S., 1992, “Case management and the integration of services: how service delivery systems shape case management”, Social work, vol. 37 (5), pp. 418-423.

Moore, St.T, 1990, “A social work practice model of case management: the case management grid”, Social work, 35 (5), pp. 444-448.

National Association of Social Workers, 1992, NASW Standards for social case management. Washington DC, NASW, June 1992 in http:\\Jma10\ServiceDataDirectory.

O’Connor, G., 1988, “Case  management: system and practice”, Social casework, 69(2), pp. 97-106.

Rapp, C. A., 1998, The strengths model: case management with people suffering from severe and persistent mental illness, Oxford University Press, New York.

Rapp, C.A. si Chamberlain, R., 1985, “Case management services for the chronically mentally ill”, Social work, 30, pp. 417- 422.

Rapp, C.A., Wintersteen, R., 1989, “The strengths model of case management: results from twelve demonstrations”, Psychosocial Rehabilitation Journal, 13(1), pp. 23-32.

Rothman, J.,1991, “A Model of Case Management: Toward Empirically Based Practice”, Social work, 36(6), pp. 520-528.

Rubin, A., 1987, “Case management”, Encyclopedia of social work, National Association of Social Workers, Silver Spring, MD, vol. 1, pp. 212-222.

Weil, M., 1985, “Key components in providing efficient and effective services”, Weil.M si Karls, J., Case management in human service practice, Jossey-Bass, San Francisco.

White, M. 1986, “Case management”, Maddox G.L, The encyclopedia of aging, Springer, New York.

Wolk, J.L., Sullivan, W.P. si Hartmann, D.J., 1994, “The managerial nature of case management”, Social work, 39 (2), pp. 152-159.

 *** Hotarare nr. 1007/2005 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale.

*** Hotarare nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.

*** Hotarare nr. 1440/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai.

*** Legea nr. 272 /2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

*** Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei.

*** Ordin nr. 177/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului.

*** Ordin nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential.

*** Ordin nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

*** Ordin nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati.

*** Ordin nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati.

*** Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie.

*** Ordin nr. 289/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.

*** Ordin nr. 35/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.

*** Ordin nr. 45/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne.

*** Ordin nr. 48/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.

*** Ordin nr. 64/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie.

*** Ordin nr. 69/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului.

*** Ordin nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

*** Ordin nr. 87/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal.

*** Ordin nr. 88/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii.

*** Ordin nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat.

*** Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.

*** Ordinul nr.101/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului Metodologic de implementare a acestor standarde.

*** Ordinul nr.287/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie, precum si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.

*** Ordonanta nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale.

Abandon, ~ in maternitate, ~ in unitati spitalicesti,

Abordare, ~ comprehensiva, ~ individualizata, ~ personalizata

Acompaniere sociala

Adoptie, deschiderea procedurii de ~, efecte ale ~, ~ din asistenta maternala, ~ din ingrijirea de tip rezidential, procesul ~,

Alocatie de stat

Amenintari

Analiza, ~ discursului, ~ SWOT,

Ancheta sociala

ANPDC

Asistent medical comunitar

Asistent social

Asistenta maternala, serviciul de ~, retea de ~,

Asistenta medicala, ~ comunitara

Asistenta sociala, studii de ~, cursuri postuniversitare de ~, ~ comunitara,

Autoritati locale

Baza de date

Beneficiari, implicare a ~, participare a ~

Bunastarea copilului

Caz, complexitate a ~, inchidere a ~, finalizare a ~, referire a ~, transfer al ~, intalniri de ~, deschidere a ~, ~ instrumentat, ~ in lucru, ~ vizitat,

Cazuistica

Centre de consiliere si sprijin pentru parinti, ~ in mediul rural, ~ in mediul urban,

Centre de plasament, restructurare a ~,

Centre de recuperare,

Centre de zi, administrare a ~, ~ din mediul rural, ~ din mediul urban, localizare a ~, preluare a ~, beneficiari ai ~,

Cercetare

Chestionar, ~ online, pretestare a ~,

Clarificarea situatiei juridice

Colaborare

Comisia pentru Protectie Copilului (CPC)

Compartiment al managerilor de caz, coordonare a ~, subordonare a ~, coordonator al ~, avantaje ale functionarii ~

Compartiment de prevenire

Competenta, transfer de ~,

Comunitate

Conflict de interese

Consens

Consiliere, sedinta de ~, ~ individuala, ~ de grup, beneficiari ai serviciilor de ~, ~ centrata pe problema, practica ~, ~ a parintilor biologici, ~ a parintilor adoptatori, centre de ~,

Consilii comunitare consultative

Consiliu judetean

Consiliu local

Coodonare metodologica

Copil, ~ cu dizabilitati, ~ adoptabil, ~ adoptat, ~ incredintat in vederea adoptiei, ~ din institutie, numar de ~, ~ abandonat, ~ parasit, ~ de varsta mica, ~ de varsta mare, ~ declarat abandonat,

Costuri, ~ administrative, ~ per copil, ~ ale protectiei copilului

Cutie neagra

Decizie, luare a ~

Departamente de servicii sociale

Deprinderi de viata independenta

Directie generala de asistenta sociala si protectie a copilului (DGASPC), restructurare a ~, organigrama a ~,

Autoritatea Nationala pentru Protectie Drepturilor Copilului (ANPDC)

World Learning

USAID

Director general executiv,

Discriminare, ~ pozitiva,

Drepturile copilului, aparare a ~, promovare a ~

Echipa mobila

Echipa, ~ multidisciplinara, intalniri ale ~

Ecomapa

Educatie parentala

Efecte perverse

Eficacitate

Eficienta

Ergoterapeuti

Evaluare, ~ complexa, ~ detaliata, ~ initiala, ~ psihologica, ~ sociala, ~ a rezultatelor, metodologie de ~, ~ a situatiei familiale, studii de ~, ~ anuala a rezultatelor,

Expectante

Facilitare

Familie, ~ adoptatoare, evaluare a ~, recrutarea a ~, atestare a ~, pregarire a ~, ~ potential adoptatoare, ~ biologica, ~ autonomie a ~, ~ extinsa

Fisa, ~ institutiei, ~ postului

Focus grup

Furnizori de servicii, ~ privati, ~ publici, roluri ale ~, competente ale ~, responsabilitati ale ~

Genograma

Ghid metodologic

Grad de handicap

Grupuri de suport

Hotarare judecatoreasca

Identificarea, ~ carentelor, ~ deficientelor, ~ timpurie a dizabilitatii, ~ problemelor,

Ideologii

Indicatori, ~ cantitativi, ~ calitativi

Institutie de protectie

Institutii, ~ rezidentiale

Institutionalizare, alternativa la ~

Instrumente, ~ de organizare a informatiilor

Integrare socioprofesionala, serviciu pentru ~,

Interesul superior al copilului

Interventie, monitorizare a ~, ~ specializata, ~ de grup, planificare a ~, realizare a ~, subiect al ~, ~ in retea, ~ terapeutica, ~ specifica, impact al ~, ~ de urgenta, ~ in caz de abuz, ~ in caz de neglijare, ~ in caz de expoatare prin munca a copilului

Interviu

Ingrijire, ~ de tip familial, ~ de tip rezidential

Judete pilot, selectare a ~,

Kinetoterapeut

Management de caz, structura ~, practica ~, standarde ase ~, ambiguitati ale ~, eficientizare a ~, utilizare a ~,

Managementul ingrijirii

Manager de caz, desemnare a ~, supervizare a ~, roluri ale ~,

Mediator, ~ sanitar

Mediere

Mediu, ~ domestic, ~ urban, ~ rural,

Metode de interventie

Modele de buna practica

Monitorizare postservicii

Nevoi, ~ ale clientului, ~ ale copilului, ~ ale comunitatii, ~ personalizate, ~ de formare,

Obiective, ~ de impact, ~ de implementare, elaborare a ~

Observatie

Oficiul Roman pentru Adoptii (ORA)

Oportunitati

Organizatie nonguvernamentala (ONG), potential al ~,

Organizatie, acreditare a ~

Paradigma deficientei

Parinte, sensibilizare a ~, ~ biologic, ~ adoptiv, ~ substitut

Personal, stimulare financiara a ~, fluctuatie a ~, formarea ~, motivare a ~, demotivare a ~,

Plan de interventie specifica (PIS), elaborare a ~,

Plan de permanenta

Plan de servicii (PS), elaborare a ~,

Plan de servicii, elaborare a ~

Plan individualizat de protectie (PIP), finalitati ale ~, elaborare a ~,

Plan, revizuire a ~

Planificare, ~ a interventiilor, ~ a serviciilor

Plasament, ~ la rude, ~ in asistenta maternala, ~ simplu in familie adoptatoare, ~ de urgenta,

Politica publica

Postreintegrare, monitorizare ~, servicii de ~

Potrivire, ~ teroretica, ~ practica

Practica asistentei sociale, micro-~, macro~,

Practici institutionale

Prescriptii institutionale

Prestatii

Prevenire, ~ a abandonului, ~ a abuzului, ~ a exploatarii prin munca, ~ a neglijarii, ~ a separarii copilului de familia sa, ~ a traficului de persoane

Probleme, ~ materiale, ~ financiare,

Program

Protectie, masura de ~, servicii de ~, sistem de ~, ~ de tip rezidential, forma de ~,

Psiholog,

Puncte slabe

Punte tari

Rapoarte de vizita

Raport, ~ statistic, ~ narativ

Reabilitare bazata pe comunitate

Reabilitare, ~ vocationala, ~ copilului cu dizabilitati,

Recuperare

Redistribuirea personalului

Reevaluare

Referent social, atributii ale ~

Reintegrare familiala, serviciul de ~, rata de ~, ~ din institutii, ~ din asistenta maternala, ~ naturala, ~ din centre de tip familial,

Reprezentant legal

Responsabil cu implementarea PIS

Responsabil de caz pentru prevenire

Responsabil de caz, roluri ale ~,

Responsabil plan de recuperare

Resurse comunitare

Resurse umane, profesionalizare a ~, analiza ~,

Resurse, ~ disponibile, gestionare a ~, suplimentare a ~, utilizare a ~, mobilizare a ~, alocare de ~

Retorica institutionala, ~ centrata pe copil, ~ centrata pe sistem,

Retele sociale

Risc, ~ de abuz, diminuare a ~, ~ de separare a copilului de familia sa

Salariu,

Saturatie

Sanatate publica

Schimbare

Servicii, ~ sociale, coordonare a ~, furnizori de  ~, integrare a ~, retea de  ~, furnizare a ~, ~ de prevenire, ~ de intarire a familiei, ~ de educatie parentala, ~ rezidentiale, manager al ~, contractare a ~, ~ specializate, acces la ~, imbunatatire a ~, ~ comunitare, dezvoltare a ~, ~ de recuperare, ~ zonale, proximitate a ~, ~ la domiciliu

Serviciul de evaluare complexa

Serviciul public de asistenta sociala (SPAS), infiintare a ~, acreditare a ~,

Sistem de protectie, intrari in ~, conservare a ~, inertie a ~, intrari noi in ~, parasire a ~, ~ de asistenta maternala

Sistem familial

Spirit comunitar, stimulare a ~

Sprijin financiar, ~ de urgenta

Sprijin postreintegrare

Standarde, ~ minime obligatorii,  implementare a ~,

Standardizare

Stat, interventie a ~

Strategie

Structura departamentala

Supervizare, dimensiunea administrativa a ~, dimensiunea terapeutica a ~, dimensiunea educativa a ~, ~ individuala, ~ de grup, ~ centrata pe probleme, ~ apreciativa, sedinta de ~, contract de ~

Supervizor, ~ intern, ~ extern

Tehnici, ~ de culegere a datelor, ~ de interventie

Telefonul copilului

Terapie, ~ de grup, ~ individuala

Unitate de tip familial

Vizite la domiciliu

Vocabulare institutionale

line
footer