Evaluation the services from case management perspective. Service for monitoring and …

Evaluation the services from case management perspective. Service for monitoring and …

Cojocaru, S., Cojocaru, D., Bunea, O., (2009). Evaluarea serviciilor din perspectiva managementului de caz. Serviciul de evaluare si monitorizare, DGASPC Bacau. [Evaluation the services from case management perspective. Service for monitoring and evaluation, Department for Social Work and Child Protection Bacau County], Social Research Reports, vol 4, pp. 1-54, ISSN (print): 2066-6861, ISSN (electronic): 2067-5941.

Full text (download)

The evaluation research aims to analyze the department for monitoring and evaluation in social assistance and child protection, analysis of working procedures, to evaluate the instruments used by the service team for assessment and monitoring and identifying the needs for service development needs. The research aims to assess ways in which service is tailored monitoring and evaluation of organizational needs, identify solutions based on an inductive process necessary for improving service and increasing efficiency in working with local communities, as part in encouraging the development of community-based services.
text 2

Bradu, O., Sandu, A., 2009, „Perspective epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă”, Revista de cercetare si interventie sociala, vol. 24, pp. 95-102.

Bunea, O., 2009, „Supervizarea ca factor al schimbării intervenţiei sociale”Revista de cercetare si interventie sociala, vol. 24, pp. 127-144.

Cojocaru, D., 2008, Copilăria şi construcţia parentalităţii. Asistenţa maternală în România, Polirom, Iaşi.

Cojocaru, S, 2009, “Child rights based analysis of children without parental care or at risk of losing parental care in Romania”,  Revista de cercetare si interventie sociala,  vol 24, pp. 41-72.

Cojocaru, S., 2007b, „Case management in child protection. A national study: short presentation”, Revista de Cercetare si Interventie Sociala, vol. 18, pp. 7-18.

Cojocaru, S., 2008a, “Child protection in Romania after the fall of communism: challenges for the development of community social services”,  International Journal of Environmental Studies, vol 65, issues 4, pp. 515-527.

Cojocaru, S., 2008b, “Domestic adoption of children currently in the protection system”, Revista de cercetare si interventie sociala, vol 21, pp.73-78.

Cojocaru, S., 2008c, „Evaluarea apreciativa – forma a evaluarii formative”, Revista de cercetare si interventie sociala, vol 20, pp.42-48.

Cojocaru, S., Cojocaru, D., 2006, „Serviciile de protecţie temporară a copiilor aflaţi în dificultate şi managementul de caz. Studiu naţional”, Revista de Cercetare si Interventie Sociala, vol. 14, pp. 5-30.

Cojocaru, S., Cojocaru, D., 2007, “Adoptia nationala din perspectiva managementului de caz”, Revista de cercetare si interventie sociala, vol. 17, pp. 7-37.

Cojocaru, S., Cojocaru, D., 2008, Managementul de caz în protecţia copilului. Evaluarea serviciilor şi practicilor din România, Polirom, Iaşi.

Gugeanu, M., 2009, „Supervizarea: domeniu nou în asistenţa socială din România”, Revista de cercetare si interventie sociala, vol. 24, pp. 145-156.

*** Hotarâre nr. 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale.

*** Hotărâre nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.

*** Hotărâre nr. 1440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi.

*** Legea nr. 272 /2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

*** Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei.

*** Ordin nr. 177/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului.

*** Ordin nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

*** Ordin nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

*** Ordin nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi.

*** Ordin nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.

*** Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie.

*** Ordin nr. 289/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.

*** Ordin nr. 35/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.

*** Ordin nr. 45/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne.

*** Ordin nr. 48/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă.

*** Ordin nr. 64/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie.

*** Ordin nr. 69/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.

*** Ordin nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

*** Ordin nr. 87/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal.

*** Ordin nr. 88/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii.

*** Ordin nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.

*** Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

*** Ordinul nr.101/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului Metodologic de implementare a acestor standarde.

*** Ordinul nr.287/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.

*** Ordonanţa nr. 86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale.

ACM Digital Library Association Rusia; Augustana College, Rock Island, Illinois; Birmingham Public Library; Brigham Young University; Center for Teaching and Learning Resources in Central Taiwan; Central Taiwan University of Science and Tehnology; Chung Yuan Christian University Taiwan; City University London; Dayang International Korea; DOAJ (Directory of Open Acces Journals); Eastern Michigan University; EBSCO; Ecole Centrale Lyon, France; Feng Chia University Taiwan; Find e-Journal, Korea; Georgetown University; Hsing Wu College; Ideas RePEc; Index Copernicus International; Katolinska Institutet ,Sweden; Kungliga Tekniska Hogskolan Universitet Stockholm; Library of Congress; National Cheng Kung University Taiwan; National Ilan University Taiwan; Prince of Songkla University, Thailand; RugLinks Netherlands; San Jose State University; Shih Hsin University; SSRN (Social Science Research Network); Syracuse University SUA; Technische Universität Berlin; The Open University UK; The Tsinghua University China; UC Davis University of California, SUA; Ulrichsweb; Universita della Zvizzera Italiana, Lugano; Universitat Hamburg, Germania; Universitätsbibliothek Regensburg; Universite du Quebec a Montreal, Canada; Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3; Universiteit Gent Belgium; University of Missouri, SUA; University of Ottawa Canada; University of Tennessee Chattanooga SUA; University of Washington; University Town of Shenzhen, China; Uniwersytet Wroctawski Polonia
line
footer